Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 

Mensen weten wel wat ze moeten doen, maar doen vervolgens niet wat ze weten.

Grenzeloos biedt effectieve coaching aan kinderen (vanaf 7 jaar), pubers, studenten en volwassenen en aan bedrijven. Iedere persoon wordt gecoacht in het vinden van een optimale eigen strategie. Is het probleem eenmaal opgelost, dan blijft die opgelost. De persoon staat bij coaching centraal. Kortom, het is een effectieve aanpak met blijvend resultaat.

 

Mijn naam is Jaap Stoutjesdijk en als coach-trainer van particulieren (zowel jong als oud) en binnen verschillende bedrijven heb ik me met alle facetten van het vakgebied bezig gehouden.

Jaap StoutjesdijkDe persoon snel inzicht laten krijgen in zijn informatie verwerking proces en hoe hij of zij controle verkrijgt op zijn gedachten, gedrag en emoties is een dagelijkse uitdaging in mijn werk.

 

Geef iemand snel het heft in eigen handen , de persoon zelfvertrouwen laten ervaren en vanaf dit beginpunt kan een ieder aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling reis beginnen. Graag ondersteun ik in dit proces totdat de cliënt zegt dat hij of zij alleen verder kan.

 

Heb de laatste jaren met de grootste zorg de ontwikkelingen rond de jeugd gevolgd. Met de nodige verbazing heb ik vele zaken mogen waarnemen waarbij kinderen echt heel ongelukkig waren.Dat liet mij besluiten om naast de NLP coaching de MatriX methode te leren, die mij verraste door de eenvoud en het effect op jongeren en volwassenen op zowel leer, privé als op werk niveau.

 

U wilt de kwaliteit in uw leven verbeteren op emotioneel, relationeel, fysiek, financieel terrein? Of heeft u:

 • gevoelens van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen?
 • geen tijd meer voor u zelf?
 • hinder van gevoelens van depressiviteit?
 • hinder van terugkerende angsten en/of fobieën?
 • moeite met sociale contacten?
 • problemen in uw relatie of uw gezin?
 • stress en spanning vanwege uw werk?
 • gedrags problemen
 • verslaving
 • burn-out
 • leerproblemen
 • psycho- sociale en somatische problemen
 • sociaal- emotionele problemen

Dat hoeft niet zo te zijn!

Als NLP-coach reik ik u kennis, strategieën en vaardigheden aan om onmiddellijk en consequent actie te ondernemen.

 

Let op:

Mensen met een psychiatrische stoornis die niet behandeld worden door een psychiater komen niet voor begeleiding bij Grenzeloos in aanmerking!

 

Grenzeloos is lid van de Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland en biedt  begeleiding aan jongeren en volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning ( WMO ). Hiermee kunnen wij uitkomst bieden wanneer de zelfredzaamheid van mensen in het gedrang komt.

 

Grenzeloos biedt tevens ondersteuning aan mensen die worden gehinderd door beperkingen. Zo helpen wij mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten.

 

Bij aanvang / aanmelding bij Grenzeloos brengen wij eerst in kaart op welke leefgebieden uw ondersteuning nodig heeft en welke rol van betekenis ze spelen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit zou kunnen resulteren in persoonlijke begeleiding op de volgende leefgebieden t.w.  wonen, werk, financiën, gezondheid, stresshantering, dagbesteding en huishoudelijke taken.

 

Grenzeloos streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk. Met de visie dat we doen wat nodig is, en afspraak is afspraak, helpen wij uw doelen in het leven te realiseren, en tevens uw functioneren in het dagelijks leven en in uw leefomstandigheden te verbeteren.


Grenzeloos verzorgt samen met u de aanvraag bij uw gemeente.

 

 
Stress
Stress kost onze maatschappij handenvol geld, naar schatting zo’n 4-5 miljard euro per jaar, staat in de top 3 van meest voorkomend verzuim reden en waarschijnlijk is bij 50% van de mensen in de WAO stress de oorzaak..
LEES MEER
 
Burnout
Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoud en er onvoldoende ruimte is en genomen wordt om ook te ontspannen, ontstaan er klachten.
LEES MEER
 
Verslavingen
U zult in uw dagelijks leven met regelmaat te maken hebben met bekenden en hun gezinsleden waarbij de aanwezigheid van een verslaving voor serieuze gezondheid- en sociale problemen zorgt. Vaak is al sprake van een lange aanloop van relatie, sociale- en gezondheidsproblemen voordat het onderliggende verslavingsprobleem onderkend wordt.
LEES MEER
 
De manager
Mensen bezitten een ongekende schat aan mogelijkheden om meer te bereiken dan ze denken te kunnen bereiken. Grenzeloos  helpt bedrijven, organisaties en particulieren zich hiervan bewust te worden.
LEES MEER