Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 
Kies hier:
 
 

Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoud en er onvoldoende ruimte is en genomen wordt om ook te ontspannen, ontstaan er klachten.

 

Burn-out ontstaat door een structurele verstoring van het evenwicht tussen belasting en herstel. De eerste symptomen zijn allerlei ‘vage’ klachten, gevolgd door een toenemend scala van lichamelijke en psychische klachten met uitputting als eindstation.

 

Stress stelt ons in staat om een bedreigende situatie te kunnen overleven. Er vinden veranderingen plaats in ons lichaam die ons extra energie en alertheid geven, om zo uit die bedreigende situatie te komen. De adrenaline en cortisol stijgen en maken ons lichaam klaar voor actie. Wanneer deze situatie langdurig aanhoudt, blijft het lichaam in actieve stand staan. Het gevolg is dat je als persoon verandert. Ook lichamelijk gaat er van alles mis.  Dat uit zich door verslechtering van het functioneren op cognitief (bijvoorbeeld concentratie en geheugenproblemen), emotioneel (bijvoorbeeld prikkelbaarheid en snel in tranen uitbarsten) en lichamelijk gebied (bijvoorbeeld snel moe, slecht slapen, maag/darmproblemen, gespannen spieren). Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan en neemt de belastbaarheid steeds verder af tot het punt waarop de persoon nergens meer energie voor heeft en nergens meer zin in heeft.

 

Een burn out is geen toestandsbeeld, maar een samenhang van de symptomen van lichte en/of ernstige roofbouw. Het reduceren van de symptomen vindt plaats door het herstellen van de neuronhormonale balans. Hiervoor is vaak een complex aan maatregelen noodzakelijk, variërend van het verminderen of stoppen van stressoren (interne en/of extern), het verminderen van de taakbelasting, het bevorderen van herstelfysiologie (leren ontspannen, conditieverbetering) tot attitudeveranderingen en gedragsveranderingen. In het kader van de terugvalpreventie is meestal een vergroting van de zelfmanagementvaardigheden gewenst.

 

Grenzeloos heeft de kennis en know-how in huis om u te begeleiden bij burn-out, overwerktheid en andere belemmeringen.