Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 
Kies hier:
 

Logotherapie is een gesprekstherapie en onderscheidt zich van andere therapieën omdat ze niet in het verleden graaft, maar praktisch, confronterend en toekomstgericht is. Het is de kracht die het geestelijke mobiliseert.

Het geestelijke, anders dan het psychische, bestaat uit de werkzame waarden in iemands persoonlijke levensovertuiging.

Kortom logotherapie is een vanuit de individuele zingeving opgezette psychotherapie die werkt binnen de grenzen van de wetenschappelijke, "evidence based", psychologie. Maar met een buitenpsychologisch geestelijk gegeven. De eigenlijke kern van de therapie is: leren antwoorden op de vragen die het leven stelt.

De therapie gaat er vanuit dat iedereen zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband wil begrijpen. Dit 'begrijpen' heeft meerdere kanten: het is zowel cognitief, intuïtief als gedragsmatig en betreft dus zowel de manier van denken, van voelen en van doen.

Maar wanneer iemand er niet in slaagt zichzelf in een zinvol verband te begrijpen, dan ontstaat gemakkelijk een 'existentiële frustratie'. Deze frustratie kan voedingsbodem zijn voor allerlei psychische, sociale of somatische stoornissen zoals neurosen, depressiviteit, criminaliteit en verslaving.

Maar, het omgekeerde is gelukkig ook het geval. Door een hervonden zinvol bestaan ontstaat nieuwe energie en moed om die stoornissen weer om te zetten in gezondheid, flexibiliteit en motivatie. En dat is ook het doel van de therapie.

Logotherapie is, uitgaande van ieders wil om zin in het bestaan te vinden, een op de persoonlijke zin georiënteerde cognitieve psychotherapie. De therapie is geschikt in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg om psychosociale- en levensproblemen niet tot psycho-medische problematiek te laten uitgroeien.

Bijzonder effectief is de therapie ook in onomkeerbare levensomstandigheden. Bijvoorbeeld bij chronisch ziek-zijn, blijvende handicap en bij situaties van ernstig verlies.

Logotherapie speelt een motiverende, ondersteunende en richtinggevende rol in een nieuw bestaan.