Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 
Kies hier:

 

Mensen bezitten een ongekende schat aan mogelijkheden om meer te bereiken dan ze denken te kunnen bereiken. Grenzeloos  helpt bedrijven, organisaties en particulieren zich hiervan bewust te worden. 

Veel organisaties hebben te lijden onder blokkades of ingesleten patronen en gewoonten, die een natuurlijk groeiproces van het geheel en van de individuele leden in de weg staan. Daarnaast nemen mensen soms genoegen met minder dan mogelijk zou zijn. Bewustwording van je potentieel is essentieel bij het proces naar verbetering. 

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat er aan de leidinggevende enorme eisen worden gesteld aan zijn functioneren in de organisatie. Hij moet visie hebben en het goede voorbeeld geven in onder meer discipline, ambitie, gedrevenheid, spanning en ontspanning. Bovendien moet hij zich in de medewerkers en allerlei mensen buiten de organisatie kunnen inleven. Zelfkennis en het kunnen inschatten van de kwaliteiten van de medewerkers zijn onontbeerlijk. Feitelijk is hij pas echt succesvol als hij in staat is de prestaties van anderen optimaal te kunnen beïnvloeden. Coaching zorgt voor de bewustwording van je potentieel op weg naar succes.

De coaching en training van grenzeloos zijn gebaseerd op specifieke gereedschappen en strategieën die ontlokt zijn aan de meest succesvolle bedrijven en mensen ter wereld. Deze patronen worden gebruikt om mensen te coachen zodat ze onmiddellijk en consequent actie ondernemen om zichzelf naar een hoger plan te tillen. Feitelijk worden menselijk gedrag en vaardigheden onderzocht en vertaald in strategieën, die overdraagbaar en veranderbaar zijn om gewenste resultaten te bereiken. Er wordt structuur aangebracht in de controlekamer, het brein en de handelingen/denkwijzen van toppers, waarna deze wordt gereflecteerd op je eigen persoon. 

Ieder definieert succes op zijn eigen wijze. Voor de een is succes een succesvol sporter, musicus of zakenman zijn, voor de ander een succesvol vriend, partner of ouder. 

Managers van bedrijven en instellingen gaan vaak gebukt onder de enorme eisen die worden gesteld aan hun functioneren. Ze moeten visie hebben en het goede voorbeeld geven in discipline, ambities, gedrevenheid, spanning en ontspanning, nemen en geven. Ze moeten zich kunnen inleven in de medewerkers en allerlei mensen buiten de organisatie. Ze moeten hun eigen kwaliteiten kennen en de menselijke talenten van hun medewerkers optimaal benutten door te delegeren. Feitelijk zijn ze pas echt succesvol als ze in staat zijn de prestaties van anderen optimaal te beïnvloeden. 

"De voorbeelden zijn legio. Getalenteerde medewerkers die binnen het bedrijf negatief gedrag ontwikkelden vanwege een gebrek aan levensvreugde en uitdaging. Ook in de privésfeer  leidde het gebrek aan positieve emoties en uitdaging tot ongezonde gewoonten en spanningen in het gezin. Snelle, deskundige therapeutische interventies, herstel van het wederzijds vertrouwen en vooral een stimulerende, uitdagende werksituatie zijn dan juist de kritische succesfactoren om de werknemer beter te maken en weer plezier te geven in zijn werk en het beste van zichzelf te geven."