Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 
Kies hier:
 

Grenzeloos heeft als uitgangspunt van deze wetenschappelijke benadering dat de reguliere psychologie te eenzijdig gericht is op klachten en te weinig op krachten. Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, doet de psychologie er goed aan niet alleen aandacht te schenken aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat.

Bij  Positieve psychologie gaat Grenzeloos uitgebreid in op deze veelbelovende nieuwe vorm van psychologie. In de coaching / begeleiding onderzoeken we gezamenlijk de aandachtsgebieden van de Positieve psychologie, waaronder: Optimisme, Hoop, Geluk, Veerkracht, Flow, Positieve Emoties, Dankbaarheid en Zelfrespect, Trots, Creativiteit, Humor, Zelfbeeld, Zelfvertrouwen, Inspiratie, Liefde etc.

Verder gaat Grenzeloos dieper in op verschillende toepassingsgebieden. Met sprekende voorbeelden, verhalen en informatieve kaders laat Grenzeloos zien welke impact de Positieve psychologie heeft en kan hebben  bij het werken met kinderen en ouderen, op het werk en bij conflictmanagement.

Grenzeloos stelt dat de huidige psychologie te veel uitgaat van problemen in plaats van oplossingen. Ze vindt dat men een betere balans moet zoeken in de aandacht voor de pieken en dalen in het menselijk bestaan. Ze behandelt de theorie op het gebied van positieve psychologie in losse sessies of in groepsverband waarbij we tevens uitleg geven over de wijze waarop mensen en bedrijven deze theorie in de praktijk kunnen inzetten.
De verschillende gebieden die betrokken zijn bij positieve psychologie, worden doelgericht uitgelegd.

Voor verdere vragen aangaande bovenstaande kunt u contact met Grenzeloos opnemen.

Binnen 2 weken hebben we een gesprek met u gepland.