Positieve psychologie Logotherapie Werkgever en werknemer Werken in teams Grenzeloos contact
 
Kies hier:
 


Grenzeloos heeft inmiddels 11 jaar ervaringen opgedaan in methodieken die onderstaande hindernissen/belemmeringen wederom hanteerbaar weten te maken.

 • stress;
 • communicatie;
 • gedrag interventie;
 • psychosociale problemen
 • psychosomatiek
 • sociaal emotionele problemen
 • elke vorm van verslaving;
 • assertiviteit;
 • omgaan met veranderingen;
 • gezinssituaties (kinderen);
 • relatie problemen
 • financiële problemen (budgetbeheer, bewindvoering)
 • juridisch advies (werk, privé);
 • burn-outs
 • omgaan met intimidatie en ongewenst gedrag,

Daarnaast kunnen we uw managers en leidinggevenden ondersteunen door trainingen te organiseren over:

 • effectief communiceren,
 • stressmanagement,
 • ziekteverzuimbeheersing,
 • de kunst van goed leiderschap.

 

Vruchtbare werksfeer

De psychosociale begeleiding biedt doelgerichte antwoorden op verschillende types van problemen:

 • problemen in de werkrelatie, zoals problemen tussen collega’s en conflicten tussen werknemers en management,
 • problemen in de privé-sfeer die de werksituatie beïnvloeden, zoals echtscheidingen en opvoedingsproblemen,
 • problemen bij langdurig ziekteverzuim en/of werkhervatting, zoals het ondersteunen bij het vinden van passend werk,
 • problemen die samenhangen met veranderingsprocessen op het werk zoals reorganisatie en ontslag,
 • problemen met ongewenste intimiteiten en intimidatie.

De materiële hulpverlening helpt de werknemer bijvoorbeeld bij:

 • de reactie op een aangekondigd ontslag,
 • aanvragen van zorgverlof,
 • hulp bij financiële problemen,
 • aanvraag van financiële steun of het verkrijgen van een renteloze lening bij het fonds sociale instellingen,bemiddeling bij het verkrijgen van aangepast werk, ondersteuning van thuishulp of andere organisaties